Miljöpolicy

Miljöpolicy

Miljöpolicy

 

Törebodabostäder AB skall bedriva ett aktivt miljöarbete. Genom att se över hela ledet; från utomhus- till inomhusmiljö och från medarbetare till hyresgäster, medverkar vi till en bättre miljö för att skapa förutsättningar för våra hyresgäster att bo och leva miljövänligt.

 

Vi skall tillsammans bidra till att effektivt utnyttja och hushålla med resurser. Boendemiljön ska vara sund och trivsam och ständigt förbättras och utvecklas enligt kretsloppsprincipen. Vi ska ha en helhetssyn på hälsorisker, miljöpåverkan, säkerhet, kvalitet, funktion och trivsel i vår bostadsförvaltning.

 

Alla våra bostadsområden skall miljöanpassas, men minst lika viktigt är att få människor att känna sig delaktiga och hjälpa till att driva den kretsloppsanpassade utvecklingen.

 

Öppettider

 

Måndag, tisdag, torsdag

07.30 - 09.30 och 14.00 - 16.00

 

Fredagar

07.30 - 09.30

 

Onsdagar stängt

 

 

Besöksadress

Norra Torggatan 5

545 30 Töreboda

 

Tel: 0506 - 102 01

 

Välkomna