Affärside
Syrengatan/Börstorpsgatan

Affärsidé/Policy

Affärsidé


”Törebodabostäder äger fastigheter och skall med god serviceanda och stort kunnande erbjuda lokaler och bostäder som skapar mervärde för hyresgästen”


Policy


Våra fastigheter skall motsvara våra hyresgästers krav och önskemål på ett tryggt och trivsamt boende. Lägenheterna skall vara av hög kvalitet.

Vi bedriver en kundnära fastighetsförvaltning med kontinuerlig information till hyresgästerna.


Törebodabostäder AB bedriver ett aktivt miljöarbete. Genom att se över hela ledet från utomhus- till inomhusmiljö och från medarbetare till hyresgäster, medverkar vi till en bättre miljö för att skapa förutsättningar för våra hyresgäster att bo och leva miljövänligt. Vi skall tillsammans bidra till att effektivt utnyttja och hushålla med resurser. Även erbjuda en sund och trivsam boendemiljö som ständigt förbättras och utvecklas enligt kretsloppsprincipen.

Vi ska ha en helhetssyn på hälsorisker, miljöpåverkan, säkerhet, kvalitet, funktion och trivsel i vår bostadsförvaltning.


Alla våra bostadsområden skall miljöanpassas, men minst lika viktigt är att få människor att känna sig delaktiga och hjälpa till att driva den kretsloppsanpassade utvecklingen.

Vi följer allmänna lagar och förordningar. SABO tillhandahåller information om vad som gäller för bostadssektorn när det gäller miljö och arbetsmiljö


Långsiktigt ska vi i samverkan uppnå ett så säkert och så trivsamt företag som möjligt.

Vi ska tillsammans sträva mot dessa mål.ÖppettiderMån, tis, tors
07.30 - 09.30, 13.00 - 16.00


Fredag

07.30 - 09.30


Besöksadress

Norra Torggatan 5

545 30 Töreboda


Tel: 0506 - 102 01


Välkomna