Miljöpolicy
Syrengatan/Börstorpsgatan

Miljöpolicy

Miljöpolicy


Törebodabostäder AB skall bedriva ett aktivt miljöarbete. Genom att se över hela ledet; från utomhus- till inomhusmiljö och från medarbetare till hyresgäster, medverkar vi till en bättre miljö för att skapa förutsättningar för våra hyresgäster att bo och leva miljövänligt.


Vi skall tillsammans bidra till att effektivt utnyttja och hushålla med resurser. Boendemiljön ska vara sund och trivsam och ständigt förbättras och utvecklas enligt kretsloppsprincipen. Vi ska ha en helhetssyn på hälsorisker, miljöpåverkan, säkerhet, kvalitet, funktion och trivsel i vår bostadsförvaltning.


Alla våra bostadsområden skall miljöanpassas, men minst lika viktigt är att få människor att känna sig delaktiga och hjälpa till att driva den kretsloppsanpassade utvecklingen.


Öppettider

juni - augusti


mån och tors 14 -16Besöksadress

Norra Torggatan 5

545 30 Töreboda


Tel: 0506 - 102 01


Välkomna

Obs!

Begränsad BoService

under


Pandemi

Covid-19